Persondatapolitik

Søborg januar 2022.

  1. Generelle oplysninger
  2. Indsamling af personoplysninger
  3. Brug af databehandlere og dataansvarlige
  4. Dine rettigheder
  5. Sletning af persondata
  6. Datasikkerhed
  7. Cookies
  8. Kontaktoplysninger
  9. Ændringer i persondatapolitikken
  10. Versioner

Vores Persondatapolitik er udarbejdet med henblik på at forklare med fuld gennemsigtighed, hvordan vi behandler dine personlige data. Reload v. Lifeguard Health ApS. er et firma med hjemsted beliggende på Dampfærgevej 28, 2100 København Ø. Hvis du ikke finder svaret på dine spørgsmål i dette dokument, er du velkommen til at kontakte os på denne e-mail:support@life-guard.dk

1. Generelle oplysninger

1.1

Denne politik, der omhandler vores behandling af personoplysninger, herefter kaldet ”Persondatapolitik” beskriver, hvordan Reload v. Lifeguard Health ApS. indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2

Denne persondatapolitik gælder kun for privatkunder.

1.3

Persondatapolitikken finder dog anvendelse for erhvervskunder i det omfang, vi i den forbindelse behandler personoplysninger.

1.4

Denne persondatapolitik gælder for alle personoplysninger, du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores hjemmesider webshop og portal, portal.life-guard.dk og shop.life-guard.dk, herefter kaldet ”hjemmeside”.

1.5

Reload v. Lifeguard Health ApS. er dataansvarlig for de personoplysninger, vi indsamler om dig. Al henvendelse til os skal ske igennem de supplerede kontaktoplysninger under pkt. 8.

2. Indsamling af personoplysninger

Ved brug af Reload v. Lifeguard Health ApS.. produkter og tjenester indsamles der data. Disse data identificerer dig enten direkte eller indirekte. Data, der identificerer dig direkte, kan være dit fornavn eller efternavn, din fødselsdato, din e-mail-adresse eller dit foto. Vi kan også indsamle data, der indirekte identificerer dig som din vægt, dit postnummer osv. Beskyttelsen af dine data er kernen i vores Persondatapolitik, og vi forpligter os til at opbevare disse under strenge forskrifter.

2.1

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

2.1.1

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, såsom hvilken browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, hvilke varer du klikker på, IP-adresse og informationer om din computer.

2.1.2

Når du oprettes, registrerer vi derudover følgende personoplysninger: Navn og e-mailadresse.

2.1.3

Ved interview indsamles de afgivne sundhedsdata herunder biometriske og data omkring aktivitet.

2.1.4

Ved brug af portal indsamles og opdateres løbende sundhedsdata herunder biometriske og data omkring aktivitet

2.1.5

Når du køber et produkt på vores hjemmeside, registrerer vi derudover følgende personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse samt oplysninger om, hvilke produkter du køber og eventuelt returnerer.

2.2

Hvilke formål tjener personoplysningerne?

2.2.1

Personoplysningerne under pkt. 2.1.1 benytter vi til at forbedre købsoplevelsen og hjemmesiden, til at optimere konvertering og til at foretage målrettet markedsføring.

2.2.2

Personoplysninger under pkt. 2.1.2 benyttes til at oprette brugerprofil og sende invitation til bruger.

2.2.3

Personoplysninger under pkt. 2.1.3 og pkt. 2.1.4 benyttes til udvikling af din løbende handlingsplan for løbende at beregne din sundhedstilstand.

2.2.4

Personoplysninger under pkt. 2.1.5 benytter vi til at kunne levere købte produkter til dig, for at kunne opfylde vores reklamationsforpligtelser og for at kunne opfylde vores bogføringsmæssige forpligtelser.

2.3

Hvad er grundlaget for behandlingen?

2.3.1

Indsamlingen af personoplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.1, er nødvendig for at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden, samt for at vi kan tilbyde dig relevante tilbud.

2.3.2

Indsamlingen af personoplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.2 er nødvendige for at kunne oprette dig i vores system samt at kunne sende dig en invitation med et unikt link.

2.3.3

Indsamlingen af personoplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.3 og pkt. 2.1.4, er nødvendig for at opnå indsigt i din sundhedstilstand samt få indblik i dine.

2.3.4

Indsamlingen af personoplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.5, er nødvendig for at vi kan opfylde den med dig indgåede købskontrakt. IP-adresser indsamler vi for at kunne forhindre svig.

2.4

Hvor lagres dine personoplysninger?

2.4.1

Personoplysninger lagres på vores sikre servere. Vi benytter DigitalOcean's Europæiske datacenter i Amsterdam. Nogle personoplysninger videregives til tredjemand. Visse af disse tredjemænd er databehandlere, som opbevarer og behandler personoplysninger på Reload v. Lifeguard Health ApS.’ vegne i henhold til denne datapolitik og i henhold til de databehandleraftaler, der er indgået med respektive databehandlere. Alle persondata opbevares og behandles i henhold til den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

2.5

Hvordan indsamles dine personoplysninger?

2.5.1

Personoplysninger indsamles primært ved oprettelse af kundekonti, brugerprofil og/eller ved gennemførelse af køb samt brug af platform.

2.5.2

Derudover indsamles personoplysninger på hjemmesiden, blandt andet ved hjælp af cookies, se pkt. 7 herom i denne persondatapolitik.

2.5.3

Reload v. Lifeguard Health ApS. modtager ikke personoplysninger om dig fra andre virksomheder i andre tilfælde, end hvor dette følger af dataportabilitet på din opfordring eller som led i oprettelse af profil som nævnt i pkt. 2.1.2.

3. Brug af databehandlere og dataansvarlige

3.1

Vi benytter os af eksterne virksomheder til blandt andet at assistere den tekniske drift af hjemmesiden samt til udførelse af målrettet markedsføring, herunder retargeting, bedømmelse af købsforløb og forbedringer af hjemmesiden. Visse af disse eksterne virksomheder er selvstændige dataansvarlige for de data, der bliver videregivet hertil. Grundlaget for denne videregivelse er en interesseafvejning af hhv. Reload v. Lifeguard Health ApS.’ interesser og brugerens interesser. Dette indebærer, at persondata ikke videregives, hvis kundens interesser overstiger Reload v. Lifeguard Health ApS.'. Derudover har Reload v. Lifeguard Health ApS. indgået aftaler om videregivelse af data til eksterne virksomheder med det formål at opfylde kontrakten. Det kunne eksempelvis være PostNord.

3.2

Andre af disse eksterne virksomheder er databehandlere underlagt vores instruks. De behandler data på vegne af os og Reload v. Lifeguard Health ApS. er derfor ansvarlige for, at databehandlerne ikke anvender data, som de får fra os til andet end opfyldelse af den med os indgåede aftale. Alle vores databehandlere har indgået skriftlige databehandleraftaler med os, hvori der er fastsat retningslinjer for, hvad de må og ikke må benytte de overførte data til.

3.3

En af disse databehandlere, Google Analytics v/ Google Inc, er etableret i USA, og de fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her. Facebook Inc., som benyttes ved bruger-deling af træningsplan, er også lokaliseret i USA. En kopi af deres certificering kan findes her.

3.4

Med henblik på at forbedre købsprocessen benyttes den oplyste e-mailadresse til udsendelse af en separat e-mail med en opfordring om at anmelde Reload v. Lifeguard Health ApS. og PostNords købs- og leveringsydelse.

3.5

Reload v. Lifeguard Health ApS. er dataansvarlig for de personoplysninger, vi indsamler om dig. Al henvendelse til os skal ske igennem de supplerede kontaktoplysninger under pkt. 8.

4. Dine rettigheder

4.1

Vi ønsker i videst muligt omfang at skabe åbenhed omkring vores behandling af dine personoplysninger, og i den forbindelse skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

4.2

Dokumentation

4.2.1

Som led i vores bestræbelser på at højne det generelle datasikkerhedsniveau kræver vi dokumentation, førend vi behandler en henvendelse, hvori du gør brug af de i pkt. 4.3-4.9 nævnte rettigheder.

4.2.2

Ved henvendelse til Reload v. Lifeguard Health ApS. om sletning af persondata skal du igennem en identifikationsproces, før personoplysningerne slettes. Dette indebærer, at der vil blive tilsendt en pdf, som du bedes underskrive personligt og derefter returnere enten i fysisk form eller som indscannet dokument.

Det indscannede dokument sendes til support@life-guard.dk. Alternativt kan et fysisk underskrevet dokument fremsendes til nedenstående adresse:

Reload v. Lifeguard Health ApS.

Dampfærgevej 28
DK-2100 København Ø
Danmark

4.2.3

Vedrører henvendelsen de andre rettigheder som nævnt nedenfor, vil det være tilstrækkeligt, om der sendes en anmodning fra den registrerede e-mailadresse. Henvendelsen bør sendes på e-mail til support@life-guard.dk. Såfremt den oprindeligt tilknyttede e-mailadresse ikke længere er i behold, henvises til dokumentationskravet i pkt. 4.2.2.

5. Sletning af persondata

5.1

Personoplysninger, som vi registrerer om dig igennem vores hjemmeside, opbevares som udgangspunkt i 5 år, såfremt der ikke er aktivitet på kontoen. Ved aktivitet menes, at der bliver foretaget et køb, ændret oplysninger eller logget ind. Kundekonto bliver således udelukkende slettet, såfremt kontoen har været inaktiv i 5 år.

5.2

Alle fakturaer opbevares i 5 år fra udgangen af regnskabsåret i overensstemmelse med bogføringsloven. Efter 5 år anonymiseres alle fakturaer.

5.3

Alle købsoplysninger slettes automatisk efter 5 år.

5.4

Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig nyhedsbreve, slettes, hvis du tilbagekalder dit samtykke, jf. pkt. 4.8.

5.5

Brugerkontier, der efter 90 dage fra OnBoarding processen er igangsat, ikke har påbegyndt eller gennemført ‘Sundhedstesten’ slettes pr. automatisk ved udgangen af den efterfølgende kalendermåned

6. Datasikkerhed

6.1

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2

I forbindelse med implementeringen af de organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger har vi fastsat retningslinjer for (SOP), hvilke medarbejdere der har adgang til dine data, således at kun de medarbejdere, der nødvendigvis må tilgå dine data, har adgang til disse.

7. Cookies

7.1

Reload v. Lifeguard Health ApS. benytter sig på vores sider af første- og tredjepartscookies til at forbedre brugeroplevelsen samt personalisering af indhold. Denne information deles med tredjepart, eksempelvis Google og Facebook, og cookies anvendes til anonym sporing på tværs af hjemmesider. Ved at bruge vores site godkender du brugen af cookies. Reload v. Lifeguard Health ApS. overholder retninglinierne i "Cookie-bekendtgørelsen" udarbejdet af Erhvervsstyrelsen den 10. december 2019.

7.2

En cookie er en lille datafil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på din computer fra den hjemmeside, du besøger. Cookies bruges af langt de fleste hjemmesider i dag. Cookies er med til at sikre, at hjemmesidens funktioner fungerer, som de skal, og de bruges til at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der lagres ikke nogen personlige informationer i vores cookies, og de kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.

7.3

Herunder findes en liste over de cookies, som Reload v. Lifeguard Health ApS. bruger for at forbedre brugeroplevelsen:

Cookie Type Beskrivelse
LifeguardCampaignCookie Teknisk Tekniske cookie der indeholder informationer omkring instillinger på hjemmesiden.
laravel_session Teknisk Tekniske cookies der indeholder informationer omkring brugerinstillinger på portalen
XSRF-TOKEN Teknisk Tekniske cookies der beskytter mod CSRF angreb fra trediepart.
_ga, _gat_UA-*, Session Google Analytics: Bruges til at lave statistik på hvordan brugerne benytter sitet, således at vi løbende kan optimere sitet.
player.vimeo.com Teknisk Vimeo video cookies til registering af video opsætning m.m.
WeatherWidget.io Session Session cookie der indeholder informationer omkring brug af plugin
Shop.life-guard.dk Session Kombineret Session/Teknisk cookie web brug af webshop.
AWSELB, PMLCID, PMLSID Session Benyttes til sikker betaling ved vores betalingsudbydere.

7.4

Såfremt du ikke ønsker at tillade cookies, findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside en guide til, hvordan dette kan gøres. Fremgangsmåden er forskellig, alt efter hvilken browser man benytter.

8. Kontaktoplysninger

8.1

Reload v. Lifeguard Health ApS. er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

8.2

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte:

Reload v. Lifeguard Health ApS.

Automatikvej 1, 4 sal
DK-2860 Søborg
Danmark

Tlf.nr.: 21 67 85 03
E-mail: support@life-guard.dk

9. Ændringer i persondatapolitikken

9.1

Vi er til enhver tid berettigede til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Det vil altid fremgå øverst på siden, hvornår persondatapolitikken senest er opdateret.

9.2

Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af hjemmesiden.

10. Versioner

10.1

Denne persondatapolitik er senest opdateret Marts 2020.